Vlastnění rodinného domu znamená, že se musíme starat o všechno sami. Ale třeba v panelovém domě máme společné prostory, o které se musí někdo starat.

Správa a údržba nemovitosti

Povinnost správce

Nemovitosti s více obytnými jednotkami, jenž mají nepříbuzné majitele, což jsou typicky panelové domy mají společenské prostory, jež jsou určené všem lidem, kteří zde bydlí. Kromě obyčejných prostor jako je schodiště a výtah to může být například nějaká klubovna, prádelna, balkón a další místa. Jsou ti prostory, které má vlastní majitel nemovitosti jako takové, ovšem samotní vlastníci jednotlivých jednotek na nich nemají žádný podíl, ovšem jsou tu pro ně a využívají je.

panelový dům

Často se to proto dělá výběrem jednoho člověka, který bude správcem a zajistí chod, údržby a opravu společenských prostorů a celkové nemovitosti. Podle zákona s ním musí být uzavřena řádná smlouva a samozřejmě má také určitě povinnosti, jenž musí plnit. Rozhodně byste měli se správcem sepsat podrobnou a řádnou smlouvu, aby zajistil dobrý chod nemovitosti, přičemž má přístup i k financím účtu nemovitosti, takže byste mu měli věřit. Mnohdy se svolá schůze a na té se rozhodne.

Správa nemovitostí

Někdy v domě není nikdo, kdo by se chtěl role správce ujmout, nebo nemáme komu věřit, protože si nejsme jisti, že by daný člověk chtěl s penězi domu hospodařit rozumně. Naprosto jistí si můžete být u správy nemovitostí města Brna, která zajistí správný chod opravdu každé nemovitosti, takže s ní budete naprosto spokojení. Dbají na správnou údržbu a opravy, protože to udržuje nemovitosti v dobrém stavu, což je pro každého, kdo v ní bydlí velmi důležité.

úklid prostrorů

Nejdříve tuto činnost proberou a naplňují a potom ji samozřejmě správné zrealizují. Dále zajišťují revize, které udává zákon, a proto se musí rozhodně ve lhůtách plnit. Tím to rozhodně pro společnost nekončí, protože hned potom řeší veškeré administrativní záležitosti a také správu finančních prostředků, protože si uvědomují, že na účet domu dávají peníze obyčejní lidé, a proto s nimi hospodaří rozumně. Také Vám poskytnou analýzy a přehledy, takže se i o vše dobře postarají.