Thajské masáže pÅ™edstavují velmi příjemnou cestu do pohody. Jsou technikou, která je důkladnÄ› propracovaná, a tak dokáže velmi dobÅ™e a hlavnÄ› naprosto cílenÄ› pomoci. Ti, kteří tyto služby poskytují, musí znát naprosto dokonale stavbu lidského tÄ›la a navíc jeÅ¡tÄ› ovládat techniku uvolňování ztuhlých míst na tÄ›le. Tlak na tak zvaná energetická centra je tím, co pomáhá léÄit. Je to tak trochu jiné masírování, jiný způsob uvolňování, jiné hýÄkání. Tato technika stará nÄ›kolik tisíc let je velmi Å¡etrná a skuteÄnÄ› příjemná. A má rozhodnÄ› co nabídnout.

Tradice, která je stále živá

RelaxaÄní metody se neustále mÄ›ní. Objevují se stále nové možnosti a způsoby, které si kladou jediný cíl. Pomoci obnovÄ› fyzických a duÅ¡evních sil. OvÅ¡em i staré postupy a techniky mají stále svoji sílu, vÄ›k jim nic neubral na jejich atraktivitÄ›. Mezi takové staré a osvÄ›dÄené způsoby relaxování patří stoprocentnÄ› i thajské masáže. Jsou starou technikou, jejíž koÅ™eny sahají do Äasů Buddhy. Dva a půl tisíce let je doba dostateÄnÄ› dlouhá na to, aby bylo možné ověřit, v Äem spoÄívá její síla. Je to tradice, která je stále živá a díky níž, se každému vrátí chuÅ¥ do života.