Mezi dvě slova, která v lidech vyvolávají nelibé pocity, bychom mohli zařadit obchodní zástupce . Lidé si totiž pod tímto pojmem představují vlezlého muže, neurčitého věku, který má na sobě neslušivý oblek a snaží se každému vnutit zboží, o které oni nejeví žádný zájem. Když ho navíc vyhodíte dveřmi, vrátí se oknem. Jestliže právě vy pracujete jako obchodní zástupce, určitě se nikde nepředstavujete stylem, že jako první, co z vás vypadne, je to, že jste obchodní zástupce. Zřejmě se spíše prezentujete jako pracovník marketingu nebo nějak podobně, protože nechce lidi hned při prvním dojmu odradit.
růst podnikatele.jpg
Největší ironií na tom je to, že práce obchodních zástupců je v podnikání doslova nenahraditelná. Existuje pořekadlo, které tvrdí, že není umění něco vyrobit, ale prodat. Obchodní zástupce zde není jen proto, aby zvyšoval tržby a vnucoval zboží firmy. Dříve to tak možná fungovalo a ještě možná i funguje ve firmách, které nejsou profesionální. V reálu platí, že cílem obchodního zástupce je pečovat o klientelu, protože spokojený zákazník zůstává zákazníkem stálým.
Když se podíváme na současnou nabídku zboží a služeb, pak můžeme vidět, že je celkem standardní. To, co odlišuje jednu firmu od druhé, není ani tak kvalita daného zboží nebo cena, ale přístup samotné firmy. To je právě alfa a omega úspěšného podnikání. Je důležité počínat si tak, aby byl zákazník za všech okolností spokojen. Je vhodné nabídnout mu takovou péči, aby měl pocit, že je opečováván a spolupráce s vámi mu usnadňovala práci.
pracovní setkání.jpg
A právě tuto péči zajišťují obchodní zástupci. Určitě se pro tuto pozici ale nehodí muž, o kterém jsme psali na začátku.
Obchodní zástupci nebo obchodní zástupkyně by měli oplývat množstvím kvalit, mezi které bychom mohli zařadit reprezentativní výstup, znalosti sortimentu, inteligence, znalosti klienta, spolehlivost, dochvilnost a mnohé další.