Je to docela pochopitelné, protože ať chceme namítat jakkoli, internetový prodej je pro velkou většinu potencionálních zákazníků lepší. Nemusí nikam chodit, zboží si objednají v klidu domova a jen počkají až jim přijde zásilka až na místo. Pohodlněji to už prostě nejde. Jenže po nějako době začne majiteli tržba z těchto webů klesat. Proč?

SEO

Tuto otázku si nutně musí položit on, nebo celý jeho tým. A začíná složité pátrání a hledání a dohadování. Většinou bývá jako hlavní viník označeno SEO, a je pravda, že pokud tahle základní věc není aktualizována, může to být částečnou příčinou. SEO totiž určuje na které pozici se web objeví ve výsledcích vyhledávače a je jasné, že pokud je někde na sto sedmé pozici, tak tam nikdo nepůjde. Jenže SEO není na vině samo.

PPC Ostrava z této prekérní situace pánům podnikatelům pomůže. Jednak SEO upraví, odstraní příčiny, tedy všechny a pak podnikatelům začne přivádět zpět jejich ztracené zákazníky. A k tomu všemu navíc přivede spoustu nových. A to právě pomocí PPC.

Pravděpodobně netušíte oč je a co vlastně ta zkratka znamená. Klidně vysvětlím.

Tato zkratka je ze tří anglických slov Pay Per Click, což česky můžeme vyložit jako platba za kliknutí. Nelze to rozebrat do detailu, ve skutečnosti je to dosti složité. Sami to neuděláte ani, vy ani podnikatelé, protože pravděpodobně nejsou v systému registrováni. PPC Ostrava samozřejmě registraci má. A ta umístí reklamu pro firmu na internetu.

reklama v NB

Obrovské výhody pro podnikatele jsou především v tom, že platí až za to, že na reklamu klikne ten, kdo chce jeho web navštívit. Jinak se neplatí ani vindra. Další výhoda je, že lze oslovit cílovou skupinu lidí, tedy reklama na lyže půjde na weby zabývající zimními sporty a reklama na špekáčky na kuchařské stránky. Tím se docílí větší odezvy a tím i větší návštěvnosti. A do třetice, je to celé měřitelné a výsledky jsou vidět ihned.