Máme-li psychické problémy, potíže v partnerství či v manželství, neuspokojivé vztahy s rodinou či na pracovišti, dříve či později se může stát, že nám začnou přerůstat přes hlavu. Toto bývá moment, kdy se začneme zajímat o odbornou pomoc . Naštěstí v dnešní době je možností dost. Ovšem kterou vybrat?
syndrom vyhoření dívky
Psycholog – není lékařem, proto ani nepředepisuje léky. Vystudoval psychologii na škole s humanitním zaměřením. Klinický psycholog je psycholog atestovaný, který složil obtížnou zkoušku a má nejméně pětiletou praxi. V případě, že potřebujeme vyšetření na řidičák či testy kvůli event. potvrzení duševní poruchy nebo testy, kde je možné získat přehled o stavu našich kognitivních funkcí, pak vykoná klinický rozhovor a příslušné psychotesty. Pokud přicházíme s problémy osobními, výchovnými, vztahovými apod., pravděpodobně nám bude nabídnuta možnost psychoterapie.
Psychoterapeut – je psycholog či psychiatr, který je vzdělán v oboru psychoterapie a má za sebou velmi náročný výcvik. Léčebným nástrojem je zde rozhovor. Psychoterapie může být individuální, skupinová, párová … záleží na typu problému.
Psychiatr – je po škole všeobecným lékařem, který se dále specializuje v oboru psychiatrie, což je zakončeno atestací. Často spolupracuje s psychologem, předepisuje léky, může navrhovat hospitalizaci pacienta. Je-li školeným psychoterapeutem, může nabízet i psychoterapii.
Psychologa je vhodné vyhledat v případě, kdy se jedná o běžnější problémy vzniklé obvykle následkem dlouhodobého stresu. Pomáhá klientovi pochopit sám sebe, překonat nějaký traumatický zážitek či hledají společně možnosti, jak žít spokojenější život.
tlak na hlavu
Psychiatravyhledáme v případě vážnějších problémů, kde se dá nutnost medikace předpokládat. U depresí, těžší formy úzkosti, v případech, kdy se nám již nedaří běžně fungovat v životě. Psychiatr samozřejmě léčí vážné duševní nemoci a poruchy, ale tam málokdy pomoc vyhledá pacient sám, neb si nebývá svého stavu vědom.
Není radno s návštěvou odborníků příliš otálet. Nejen kvůli poměrně dlouhým objednacím lhůtám, ale i proto, abychom se zbytečně netrápili problémem, který má řešení.